szczepimy sie

W związku z wprowadzeniem w Polsce Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, spółka VITAGENUM będąca podmiotem leczniczym, utworzyła Punkt Szczepień VITAGENUM zlokalizowany przy ul. Dobrzańskiego 7. Szczepienia realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 są darmowe (bezpłatne dla wszystkich) oraz dobrowolne (nieobowiązkowe). Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także komórki odpornościowe, tak aby chroniły przed zakażeniem COVID-19.

Godziny pracy

Punkt Szczepień VITAGENUM jest czynny w poniedziałek od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 12:00 - 20:00. W celu umówienia wizyty związanej ze szczepieniem prosimy o kontakt telefoniczny: + 48 576 135 392 lub mailowy: szczepienia@vitagenum.pl .

Wizyty dotyczące szczepienia odbywają się od wtorku do piątku po godzinie 16:00. W Punkcie Szczepień należy stawić się maksymalnie 10 minut przed wyznaczoną godziną wizyty.

Przebieg wizyty

 • Pacjent powinien zgłosić się maksymalnie 10 minut przed umówioną godziną wizyty.
 • Pacjent wypełnia Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego oraz podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VITAGENUM Sp. z o.o.. Druki obu formularzy są zamieszczone poniżej:
 • Pacjent, po potwierdzeniu tożsamości, przechodzi badanie kwalifikacyjne do szczepienia.
 • W przypadku uzyskania negatywnej kwalifikacji, Pacjent powinien umówić się na nowy termin wizyty zgodnie z rekomendacją lekarza, który prowadził kwalifikację.
 • W przypadku uzyskania pozytywnej kwalifikacji, lekarz wprowadza do systemu potwierdzenie kwalifikacji, a Pacjent kierowany jest do gabinetu zabiegowego na wykonanie szczepienia.
 • Po zaszczepieniu, Pacjent otrzymuje potwierdzenie otrzymania pierwszej dawki szczepionki i jest umawiany na wizytę za 3 tygodnie na podanie drugiej dawki.
 • Stałe elementy postępowania podczas każdej wizyty to kwestionariusz oraz badanie kwalifikacyjne.
 • W chwili obecnej Punkt Szczepień dysponuje szczepionką: COMIRNATY™ firmy Pfizer.

O VITAGENUM

Od dnia 05.10.2018 r. Spółka VITAGENUM jest wpisana w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000202980. Posiadamy następujące jednostki organizacyjne:

 • Laboratorium Badawczo-Rozwojowe mieszczące się pod adresem Dobrzańskiego 3, Lublin
 • Poradnię Dietetyczną mieszczącą się pod adresem Dobrzańskiego 3, Lublin
 • Punkt Pobrań mieszczący się pod adresem Dobrzańskiego 7, Lublin.
 • Punkt Szczepień mieszczący się w Lublinie pod adresem Dobrzańskiego 7, wejście A na II piętrze. Budynek jest przystosowany do przyjęcia osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Kontakt

Adres do korespondencji:
Punkt Szczepień VITAGENUM
ul. Dobrzańskiego 7
20-262 Lublin

Informacja techniczna: szczepienia@vitagenum.pl

Informacja i rejestracja: +48 576 135 392

Wejście do Punktu Szczepień, ul. Dobrzańskiego 7

wejscie do Punktu Szczepień VITAGENUM